Atomhending/atomulykke

Ved ein atomhending eller atomulykke vil myndigheitene gi råd om kva du skal gjere.

DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har kome med nokre generelle råd om kva du kan gjere for å beskytte deg ved ein atomulykke

Jodtablettar

Askvoll kommune har eit lager med jodtabletter for barn og unge under 18 år, gravide og ammande, som vert delt ut til målgruppene dersom myndigheitene gjer råd om det.

Mer informasjon om jodtabletter ved atomhendelser finn de på Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine sider.

Sjå informasjon frå Statsforvaltaren i Vestland om jodtablettar og krigen i Ukraina

 

Tilfluktsrom

Det er ingen offentlege tilfluktsrom i Askvoll kommune.

Les meir om tilfluktsrom på Sivilforsvaret sine sider

Tova Kjæmpenes
Kommunalsjef stab og støtte
E-post
Telefon 57 73 07 03
Mobil 91 12 83 90