Verneombod

Verneombod i Askvoll kommune. Oppdatert pr. 20.09.2023

Verneombod
Verneområde Namn Rolle E-post
Askvoll kommune Aleksander Ask Hovud-verneombod hvo@askvoll.kommune.no
Askvoll kommune Hanne-Marie Solheim-Frøholm Vara hovud-verneombod Hanne-Marie.Solheim.Froholm@askvoll.kommune.no
Rådhuset Lina Andrea Haugen Herstad verneombod lina.andrea.haugen.herstad@askvoll.kommune.no
Rådhuset Andreas Rivedal vara andreas.rivedal@askvoll.kommune.no
Askvoll skule/biblioteket Jørn Magne Hersvik Larsen verneombod jorn.larsen@askvoll.kommune.no
Askvoll skule/biblioteket Anette Breistøl vara Anette.Breistol@Askvoll.kommune.no
Atløy skule og Nipa barnehage Anne-Cathrin Kridsby Takle verneombod anne.cathrin.takle@askvoll.kommune.no
Atløy skule og Nipa barnehage Siri Tømmerbakke Arstein vara siri.tommerbakke.arstein@askvoll.kommune.no
Brann og redning Raymond Rørvik verneombod raymond.rorvik@askvoll.kommune.no
Brann og redning Aleksander Ask vara (og hvo) aleksander.ask@askvoll.kommune.no
Bulandet skule og barnehage Elisabeth Torvanger verneombod elisabeth.torvanger@askvoll.kommune.no
Bulandet skule og barnehage Iben Flem vara iben.flem@askvoll.kommune.no
Gjelsvik skule og barnehage Bente Nymoen Selvik verneombod bente.nymoen.selvik@askvoll.kommune.no
Gjelsvik skule og barnehage Hilde Kristin Leknes vara Hilde.Kristin.Leknes@Askvoll.kommune.no
Seksjon helse ( helsehuset) Sidsel Fænn Kongsvik verneombod sidsel.faenn.kongsvik@askvoll.kommune.no
Seksjon helse ( helsehuset) Janne Haugstad vara janne.haugstad@askvoll.kommune.no
Røverompa Barnehage Merethe Landøy verneombod merethe.landoy@gmail.com
Røverompa Barnehage vara
Holmedal barnehage Leni Enstad Johannessen verneombod len_i93@hotmail.com
Holmedal barnehage Janne Renate Langeland vara jrlangeland@hotmail.com
Solstova/Rask, Kårstova, og Kjøkken Stine Alise Lervåg verneombod enits33@hotmail.com
Solstova/Rask, Kårstova, og Kjøkken Hege Terese Moldestad vara hege_moldestad@hotmail.com
Smia/Fløyen Renate Saltskår Sætren verneombod renate.saltskar. saetren@askvoll.kommune.no
Smia/Fløyen Bente Loftheim Kristiansen vara bente.loftheim.kristiansen@askvoll.kommune.no
Heimesjukepleien Bente Standnes Guddal verneombod bente.standnes.guddal@askvoll.kommune.no
Heimesjukepleien Bente Hugøy vara Bente.Hugoy@Askvoll.kommune.no
Bu- og miljø/ Aktivitetssenteret Bente Loftheim Kristiansen verneombod (og vara Smia/Fløyen) bente.loftheim.kristiansen@askvoll.kommune.no
Bu- og miljø/ Aktivitetssenteret Renate Saltskår Sætren vara (og verneombod Smia/Fløyen) renate.saltskar. saetren@askvoll.kommune.no
Driftsentralen Kjetel Kongshaug verneombod kjetel.kongshaug@askvoll.kommune.no
Driftsentralen Jan Magne Kristiansen vara jan.magne.kristiansen@askvoll.kommune.no