Tillitsvalde

Oversikt over tillitsvaldverv. Oppdatert 21.03.2023

Tillitsvalde
Fagforening Namn Rolle E-post Telefon
Delta Aud Eli Herland HTV, forhandlingsutval aud.eli.herland@askvoll.kommune.no 97199281
Delta Velaug Eikemo PTV, HTV, forhandlingsutval Velaug.dina.helle.eikemo@askvoll.kommune.no
Fellesorganisasjonen Torgunn Kvellestad HTV, vara forhandlingsutval, PTV NAV Askvoll torgunn.kvellestad@enivest.net 90205817
Fellesorganisasjonen Anita Rennestraum Forhandlingsutval, PTV helse og omsorg og Askvoll skule, 1. vara HTV anita.rennestraum@askvoll.kommune.no
Fellesorganisasjonen Kari Helen Blikås Forhandlingsutval, PTV for NAV Askvoll og flyktningtenesta, 2. vara HTV
Fagforbundet Marte Holmelid Hovudtillitsvald, PTV Holmedal- og Røverompa barnehage marte.berge.holmelid@askvoll.kommune.no 95256197
Fagforbundet Hege Vilnes Hovudtillitsvald, PTV Helse og omsorg hege.vilnes@askvoll.kommune.no
Fagforbundet Liv Ellen Vasseth PTV Askvoll skule, Bulandet skule, Bulandet barnehage liv.ellen.vasseth@askvoll.kommune.no 99725168
Fagforbundet Janne Haugstad PTV Rådhuset og helsehuset janne.haugstad@askvoll.kommune.no
Fagforbundet Marion Svellingen Mjåseth PTV Atløy skule og Nipa barnehage mari.mariposa@hotmail.no
Fagforbundet Aleksander Ask PTV Vakstmeistersentralen aleksander.ask@askvoll.kommune.no 41562667
Fagforbundet Miriam Bondhus PTV Gjelsvik skule og barnehage miriam.bondhus@askvoll.kommune.no
Fagforbundet Brita Heggland PTV Helse og omsorg brita.heggland@askvoll.kommune.no
Fagforbundet Rosa Burgos PTV Helse og omsorg rosa.del.pilar.burgos.rubio@askvoll.kommune.no
NSF Sissel Heggheim HTV, PTV Helsehuset, PTV bu- og miljøtenesta, PTV seksjonsleiarar helse og omsorg sissel.heggheim@askvoll.kommune.no 91349097
NSF Unni Sande PTV Heimetenesta Unni.Sande@Askvoll.kommune.no 95869225
NSF Lisbet Fedøy PTV Askvollheimen lisbet@granasa.no 90628278
NITO Per Jan Ryland PTV Askvoll kommune per.jan.ryland@askvoll.kommune.no
Skolelederforbundet Frank Ask HTV frank.ask@askvoll.kommune.no 91819617
Utdanningsforbundet Anne Kari Iversen HTV anne.kari.iversen@Utdanningsforbundet.no 957 39 010
Utdanningsforbundet Grete Flaten Vårdal PTV Askvoll skule grete.flaten.vardal@askvoll.kommune.no 900 78 997
Utdanningsforbundet Pierre Unemo PTV Gjelsvik skule pierre.eduard.unemo@askvoll.kommune.no 48167128
Utdanningsforbundet Claudia Andrea Arancibia PTV Røverompa barnehage anita.lie.follevag@askvoll.kommune.no 48461692
Utdanningsforbundet Karen Johanne Herland PTV Atløy skule karen.johanne.herland@askvoll.kommune.no 90793471
Utdanningsforbundet Laila Halsøy PTV Bulandet skule laila.halsoy@askvoll.kommune.no 97092691
Utdanningsforbundet Jannicke Gjervik LL Askvoll kommune jannicke.gjervik@askvoll.kommune.no 90793459
Utdanningsforbundet Henriette Gjervik PTV Barnehagane i Askvoll (alle unntatt Røverompa) henriette.gjervik@askvoll.kommune.no 95208069
Norsk fysioterapeutforbund Anna Gundersen PTV Fysioterapitenesta anna.gundersen@askvoll.kommune.no 97132746
Lederne Marit Garmannslund Nortun Kontaktperson sentralt marit@lederne.no 982 88 864
Akademikerne Svein Kvammen Tillitsvald sentralt svein.kvammen@bergen.kommune.no 911 32 228

Forklaring av roller:
HTV: Hovudtillitsvald
PTV: Plasstilitsvald: