Gjelsvik skule

Gjelsvik skule er ein barne- og ungdomsskule i Askvoll kommune. Elevtalet på skulen er stabilt kring 50 elevar, og vi ligg samlokalisert med Gjelsvik barnehage. Skulen ligg midt i mellom Askvoll og Førde, med omlag 30 km til kvar av desse tettstadene. I tillegg har vi både fjord og fjell som næraste nabo, samt ei levande og engasjert bygd. 

 

Våre undervisningstider:

1. time: 0900-0945

2. time: 1000-1045

3. time: 1045-1125

4. time: 1200-1245

5. time: 1245-1330

6. time: 1345-1430

Artikkelliste