Gjelsvik skule

Gjelsvik skule er ein barne- og ungdomsskule i Askvoll kommune. Elevtalet på skulen er stabilt kring 50 elevar, og vi ligg samlokalisert med Gjelsvik barnehage. Skulen ligg midt i mellom Askvoll og Førde, med omlag 30 km til kvar av desse tettstadene. I tillegg har vi både fjord og fjell som næraste nabo, samt ei levande og engasjert bygd.