Fakta

Askvoll skule er ein 1-10 skule med om lag 200 elevar. Skulen ligg 2 km frå kommunesenteret i Askvoll.  I tillegg har skulen ansvar for vaksenopplæringa i kommunen. I 2023 er det om lag  50 elevar som mottek grunnskuleopplæring for vaksne eller som får norskopplæring ved skulen. 

Artikkelliste