Møte i kommunestyret og komiteane 24.04.2024

Det blir møte i kommunestyret og komiteane i Bulandet og Værlandet fleirbrukshall onsdag 24.04.2024

Plan for dagen:

Møte i komiteane

 

11.00-11.45: synfaring for heile kommunestyret i Bulandet og Værlandet fleirbrukshall

 


13.30: Presentasjon - Visit fjordkysten

13.50-16.10: Handsaming av saker (Bulandet og Værlandet fleirbrukshall)

Saksliste til kommunestyret 

  • Offentleg spørjetid (rett etter handsaming av saker) 
  • Presentasjon av Økonomi og rekneskap 2023 i Askvoll kommune (etter offentleg spørjetid)