Møte i kommunestyret og komiteane 20.09.2023

Det blir møte i kommunestyret og komiteane onsdag 20.09.2023

Plan for dagen:

09.00-11.00: Møte i komiteane og styre for næringsfondsaker

11.00-11.45: Lunch

12.00-12.20: Offentleg spørjetid (Storstova)

12.20: Handsaming av saker i kommunestyret (Storstova)