Møte i kommunestyret og komiteane 14.02.2024

Det blir møte i kommunestyret og komiteane onsdag 14.02.2024

Plan for dagen:

Møte i komiteane


11.30-12.15: Lunch på rådhuset

12.15-13.00: NAV - presentasjon av rapport om utgreiing av vertskommunesamarbeid

13.00-13.15: Offentleg spørjetid (Storstova)

13.15: Handsaming av saker i kommunestyret (Storstova)