Møte i kommunestyret og komiteane 13.12.2023

Det blir møte i kommunestyret og komiteane onsdag 13.12.2023

Plan for dagen:

09.05-11.15: Møte i komiteane


11.30-13.00: Julemat på Askvoll sjøbuer

13.00-13.15: Offentleg spørjetid (Storstova)

13.15: Handsaming av saker i kommunestyret (Storstova)