Kulturaktivitetar haust 2023 - No kan du søkje tilskot

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kulturaktivitetar: Kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar. Det er no fortløpande søknadsfrist for haust 2023.

Kulturmidlar

I 2023 er det kr. 60.000 til fordeling. Våren 2023 vart kr. 42.000 av desse midlane fordelt. Resterande midlar på kr. 18.000 vert no lyst ut og kan søkjast på fortløpande fram til midlane er fordelt. 

Slik søker du 

Søknaden skal sendast elektronisk.

Gå til søknadsskjema for kulturmidlar

Kven kan søkje

Frivillige lag / organisasjonar og einskildpersonar heimehøyrande i kommunen, som lagar til aktivitetar innanfor tradisjonelt kulturarbeid (t.d. teater, musikk, dans, film), barne- og ungdomsarbeid, idretts- og andre fritidsaktivitetar, kan søkje støtte frå ordninga. 

Meir informasjon om ordninga

Retningslinene for ordninga finn du her.  (PDF, 415 kB)

Ung i Askvoll-midlar

Askvoll Ungdomsråd fordeler årleg midlar til ungdomsaktivitetar. I 2023 har ungdomsrådet kr. 4.000 som gjenstår til fordeling.

Slik søker du

Søknad om tilskot frå ordninga Ung i Askvoll, skal sendast elektronisk.

Gå til søknadsskjema Ung i Askvoll midlar

Retningsliner for Ung i Askvoll - midlar finn du her (PDF, 12 kB)

Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11