Behov for frivillege til matombringing

Helse- og omsorgsetaten har behov for frivilllege til matombringing.

Det er behov for frivillege personar som kan tenkje seg å levere middagar til heimebuande i både Askvoll, Holmedal, Stongfjorden og Kvammen.

Ta gjerne kontakt med omsorgskontoret dersom du er interessert, eller ynskjer meir informasjon.