• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstenester

Informasjon

Informasjon om helse- og omsorgstenester i Askvoll kommune

Tenestene innan helse og omsorg er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp, tryggleikstiltak eller sjukepleie. 
 
Når du søkjer om helse– og omsorgstenester er det Omsorgskontoret som handsamar søknaden. Vi tek kontakt med deg for ein kartleggingssamtale, og det vert fatta eit vedtak etter ei vurdering av ditt hjelpebehov. 

Søkjar må sjølv syte for at nødvendige opplysningar er gjort greie for, eller lagt ved. 

Trykk på "neste" for å starte utfylling av skjemaet.


Hjelp
Lukk
1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga. 2. Skjemaet lagrer svarene undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte. 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden. Ved spørsmål, ta kontakt med omsorgskontoret: telefon: 57 73 45 00 e-post: postmottak.helseogomsorg@askvoll.kommune.no

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader