• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Lønsansiennitet

Skjemautfylling

Lønsansiennitet - søknad/godkjenning

Lønsansiennitet

Lønnsansiennitet

Fastsetting/utrekning av lønsansiennitet betyr at vi fastset årsløna di ut frå di tidlegare arbeidserfaring (må dokumenterast). Dette gjer vi ut frå reglar i Hovedtariffavtalen. Hovudreglane er:

 • Lønsansiennitet vert rekna tidlegast frå fylte 18 år
 • Det vert ikkje gjeve lønsansiennitet etter fleire føresegner/avgjerder for same tidsrom
 • Verneplikt vert godskrive
 • Omsorgstjeneste vert godskrive med inntil 3 år (dokumenterast med fødselsattest/dåpsattest)
 • For stillingar utan krav om utdanning godskrivast all offentleg og privat (inkl. inntil 6 år arbeid i heimen) teneste
 • Ved tilsetjing i anna stilling godskrivast all offentleg teneste. Privat teneste godskrivast dersom den har betyding for stillinga
 • Fagarbeidar med avlagt fagprøve får verdiskapingsdelen av læretida medrekna

Lønsansienniteten vert rekna ut frå det du har dokumentert. Difor er det viktig at du, før du går vidare, har vitnemål  og sluttattestar klare, slik at du kan laste opp desse som vedlegg. Ver merksam på at arbeidsavtalar ikkje er godkjent dokumentasjon.

Søknad om fastsetjing av lønsansiennitet gjeld frå den dato søknaden er mottatt, og har ikkje tilbakeverkande kraft.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader