• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skuleskyss grunna farleg skuleveg, funksjonshemming m.m

Informasjon

Informasjon
Elevar i grunnskolen har rett til fri skuleskyss når dei bur over ein viss avstand frå skulen:

  • 2 km for elevar på 1. trinn
  • 4 km for elevar på 2.-10. trinn

Avstanden vert målt frå dør til dør og langs kortaste farbare veg eller gang- og sykkelveg. Kringom si oppmåling skjer på det digitale kartet Google maps - https://www.google.com/maps. Det vert ikkje teke omsyn til private avstandsmålingar med til dømes bil, målehjul eller GPS

Elevar kan òg ha rett til gratis skoleskyss sjølv om dei bur nærmere skulen enn fire kilometer. Då på grunn av særlig farlig eller vanskeleg skoleveg. Dette gjeld òg elevar med varig funksjonshemming eller mellombels skade/sjukdom. Sistnemnde har òg rett til skyss til og frå skulefritidsordninga (SFO).

Skuleskyss er ei lovpålagt oppgåve som vert regulert av opplæringslova § 7-1

Trykk på "Neste" for å gå til skjemaet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader