Korttidsopphald på sjukeheimen

Klikk for stort bilete

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheimen. Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir

 

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadsskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Ulike tilbod

Det skiljast mellom tre typar kortidstilbod

  • Korttidsopphald – utredning
  • Korttidsopphald – rehabilitering
  • Korttidsopphald – dag opphald/anna føremål

Vilkår 

Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir. Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan bli gitt i heimen av til dømes heimesjukepleie.

Betaling

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Marit Erikstad

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1
Telefon : 57 73 45 05
E-post : Send e-post

 

Sara Osland

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2
Telefon : 57 73 45 12
E-post : Send e-post