Korttidsopphald på sjukeheimen

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheimen. Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir

 

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadsskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Ulike tilbod

Det skiljast mellom tre typar kortidstilbod

  • Korttidsopphald – utredning
  • Korttidsopphald – rehabilitering
  • Korttidsopphald – dag opphald/anna føremål

Vilkår 

Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir. Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan bli gitt i heimen av til dømes heimesjukepleie.

Betaling

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Marit Erikstad

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1
Telefon : 57 73 45 05
E-post : Send e-post

 

Sara Osland

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2
Telefon : 57 73 45 12
E-post : Send e-post