Skulefritidsordning - SFO

Skulefritidsordninga (SFO) gjeld for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemmingar i 1. - 7. klasse.

Om skulefritidsordninga

Dersom det ikkje er skulefritidsordning ved den skulen barnet går,  kan tilbodet nyttast ved ein annan skule.

SFO følgjer skuleåret. Alle som søkjer får plass.

 

Om søknaden

Du søkjer elektronisk om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. april


 

Søk plass i SFO >

Du loggar inn via ID-porten (med MinID/BankID, Bypass, Commfides) eller via Feide.

 

Endring og oppseiing

Endring eller oppseiing av plass skjer også med innlogging via Visma Flyt Skole. Oppseiingsfristen er i utgangspunktet 1 månad, men ved oppseiinga av plass etter 1. mars, må du betale for plassen ut skuleåret.  

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Oppvekstkontoret på tlf. nr 57 73 07 20 eller den enkelte skule om du treng hjelp til å søke/tilgang på datamaskin.

 

Prisliste SFO Tilbod og betalingssatsar gjeldande frå 01.08.2019
Prisliste SFO
Tilbod Innhald Prisar
A-tilbod 21 - 26 timar pr veke 2.346 pr mnd
B-tilbod 16 - 20 timar pr veke 1.989 pr mnd
C-tilbod 11 - 15 timar pr veke 1.530 pr mnd
D-tilbod 0 - 10 timar pr veke 1.122 pr mnd
Vekesats Tilbod i skuleferiar 1.020 pr veke
Gebyr For seint henta barn 153,- pr påbegynt halvtime

 

Ekstratimar: kr. 51,- pr time
Syskenmoderasjon: 30% moderasjon for 2. barn og 50% for 3. og fleire barn

Betaling er pr. månad i 10 månader i skuleåret.  Betaling for sommar-, haust- og vinterferie kjem i tillegg.  Endringar i timetalet i løpet av året må det søkjast om.
 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 99 44 60 68
E-post : Send e-post