Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Norskopplæring for vaksne framandspråklege

Vaksenopplæringa har tilbod til vaksne innvandrarar.

Om rett og plikt til opplæring

Innvandrarar med opphaldsløyve etter 01.01.12 har rett og plikt til opplæring i minimum 600 timar. Av desse timane skal 50 timar vere samfunnsfag.

Meir om rett og plikt til norskopplæring finn du hos Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI)

Målgruppe

Utlendingar mellom 16 og 55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve. Dette inkluderer:

  • asylantar
  • overføringsflyktningar
  • arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira
  • personar med opphald på humanitært grunnlag og familiegjenforeinte til desse
  • familiegjenforeinte med norsk eller nordisk borgar busett i Noreg

Pris for tenesta

Tenesta er gratis for personar mellom 16-55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve, bortsett frå for arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira. Dei må betale for opplæringa - f.t. kr. 50,- pr time.

 

Prisar på prøver:

Samfunnskunnskapsprøve og statsborgarprøva: Kr 500,- pr stk.

Norsk skriftleg: Delprøve kr. 400,-. Alle tre prøvene samstundes kr. 800,-

Norsk munnleg: kr. 800,-.
 

Søknadskjema:

Elektronisk søknadskjema

Papirbasert skjema
 

 

Kontakt

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 994 46 068
E-post : Send e-post

 

Oddgunn Keilegavlen Grane

Rektor Askvoll skule
Telefon : 57 73 33 02
Mobil : 975 05 028
E-post : Send e-post