Heimetenesta - heimesjukepleie

Helsehjelp/helseteneste i heimen er eit tilbod om helsefagleg teneste, med hjelp til støtte, oppfølging av medisinering, personleg hygiene, sårstell m.m.

Korleis søkje

Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Du må sende ein skriftleg søknad.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 30 kB)

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og det blir i samband med dette gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin livssituasjon. Du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

 

Informasjon

Kommunen har plikt til å yte nødvendig helsehjelp til den som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen, men du kan ikkje krevje ei bestemt type teneste. Tenesta er gratis.

Kontakt

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Lillian Vårdal

Seksjonsleiar, Heimetenester
Telefon : 57 73 45 08
E-post : Send e-post