Byggesak

Bygg utan å søkje:

frå 1. juli 2015 kan fleire byggetiltak settast i gang utan søknad

På visse vilkår kan du blant anna sette opp ein garasje på inntil 50 m2 eller eit tilbygg på inntil 15 m2 utan løyve frå kommunen. Den som skal bygge har då sjølv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikkje kjem i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk.

Du kan lese meir om kva tiltak som kan førast opp utan søknad og informasjon om andre endringer på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Under finn du informasjon og verkty som kan hjelpe deg til å finne ut om du må søke eller slepp å sende søknad til kommunen. Prøv vegvisaren "Bygg utan å søke"

Nabovarsel

Sjølv om det ikkje er krav til at naboar skal varslast, er det nok lurt å snakke med nabo om byggeplanane før du set i gong. Reglane for nabovarsling finn du i plan- og bygningslovens § 21-3 og byggesaksforskriftens (SAK10) § 5-2.

Her finn du informasjon om varslingsmåtar og innhald i nabovarsel.

Etter tiltaket er ferdig

Hugs at det må sendast melding til kommunen når tiltaket er ferdig slik at kommunen kan oppdatere kart og bygningsopplysningane i matrikkelen.

Det vert gjort merksam på at om det i ettertid skulle syne seg at bygget ikkje er i samsvar med reglane eller vilkåra for å kunne bygge utan søknad, må det sendast inn søknad i ettertid. Vert søknaden ikkje godkjent må tiltaket rivast eller endrast på.   

   

Fann du det du leitte etter?