Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Samfunnsdelen

Kommuneplanen gjev overordna føringar for korleis Askvoll kommune skal utvikle seg i åra som kjem.

 

Plandokument samfunnsdelen

Her kan du laste ned plandokumenta:

 

Samfunnsdelen skal svare på desse spørsmåla:

  • Kor er vi? - status og utfordringar framover

  • Kor skal vi? - visjon og mål

  • Korleis skal vi komme dit? - strategiar og tiltak

Kontakt

Kjersti Sande Tveit

Plan- og miljøvernleiar
Telefon : 57 73 07 08
E-post : Send e-post