Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kommuneplan

Etter plan- og bygningslova skal kommunen ha ein samla kommuneplan som omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommunenplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgåver i kommunen.

Askvoll kommune utarbeider arealdelen av kommuneplan. Den er planlagt vedteken i løpet av våren 2015.

Her kan du lese meir om det vidare arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplanen.