Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kommuneplan

Kommuneplanen gjev overordna føringar for korleis Askvoll skal utvikle seg i åra som kjem. Planen består av ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommunenplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgåver i kommunen.