Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kart

Kommunekart

Eit enkelt kommunekart finn du på portalen kommunekart.com

I denne kartportalen kan du òg søkje direkte etter adresse, stad eller eigendom.

 

Nyttige kartlenker

 • Informasjon frå matrikkelen og grunnboka finn du på seeiendom.no
   
  • ved søk på gards- og bruksnummer må du først leggje inn kommunenamnet. T.d. Askvoll-gardsnummer/bruksnummer (Askvoll-22/121). Ver obs på at du må ha med bindestrek mellom kommunenamnet og gbnr for å få opp eit søkeresultat.

  • Ved adressesøk legg du inn vegadressa og nummer etterfulgt av stadsnamnet.  

 • Kart og arealtal for landbrukseigedomar finn du på gardskart
   
 • Norgeibilder.no viser ortofoto (flyfoto) frå heile landet
   
 • I Fylkesatlas.no har du tilgang til mellom anna sjøkart, landkart, satellittbilete og temakart
   
 • UT.no finn du turtips i Askvoll kommune og omegn