Praktisk bistand i heimen (heimehjelp)

Praktisk bistand i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål.

Heimehjelp kan omfatte reingjering av rom som er i dagleg bruk, skifte av sengetøy, vask av klede i vaskemaskin, innkjøp av matvarer.

Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål kan du søkje om heimehjelp.

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 

Gå til søknadsskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker. 

 

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Oppgåver som heimehjelp ikkje inkluderer

 • Stryking av klede
 • Reingjering av område over "skulderhøgd" eller av rom som ikkje er i bruk
 • Opplæring til hushald
 • Hagearbeid
 • Nedvask
 • Baking
 • Rydding og vasking etter friske pårørande eller besøkjande
 • Hjelp til kjæledyrhald.
 • Flytting av bossdunkar i fellesareal
 • Frakting av boss til bossfylling
 • Gjere i stand til høgtider
 • Flytting av møblar

Betaling

Kontakt

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Lillian Vårdal

Seksjonsleiar, Heimetenester
Telefon : 57 73 45 08
E-post : Send e-post