Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng nokon av ovannemnde tenester.

 

 

Korleis få hjelp i heimen

 

Du som søkjar må bu eller opphalde deg her i kommunen, og du må bruke søknadsskjema.

 

Gå til søknadsskjema >

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

 

Søknaden skal sendast:

 

Askvoll kommune

v/ Omsorgskontoret

6980 ASKVOLL

Tiltaksnemnda handsamar søknaden. Vi vil ta kontakt med deg for kartlegging av din heimesituasjon.

 

 

 

Kontakt

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post