Sjukeheim

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Korleis søkje

Du som søkjar må bu eller opphalde deg her i kommunen, og du må bruke søknadsskjema.

Gå til søknadsskjema >

 

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

Søknaden skal sendast:

Askvoll kommune

v/ Omsorgskontoret

6980 ASKVOLL

 

Tiltaksnemnda handsamar søknaden fortløpande. Vi vil ta kontakt med deg for kartlegging av din heimesituasjon.

 

 

Askvollheimen er Askvoll Kommune sin sjukeheim. Her kan vi tilby rehabilitering, korttids- og avlastningplass, bufellesskap samt sjukeheimsplass.

Korleis søkje

Du som søkjar må bu eller opphalde deg her i kommunen, og du må bruke søknadsskjema.

Gå til søknadsskjema >

 
Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

Søknaden skal sendast:

Askvoll kommune

v/ Omsorgskontoret

6980 ASKVOLL

 

Tiltaksnemnda handsamar søknaden fortløpande. Vi vil ta kontakt med deg for kartlegging av din heimesituasjon.

Kontakt

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Merete Ailin Kirketeig

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1
Telefon : 57 73 45 05
E-post : Send e-post

 

Sara Osland

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2
Telefon : 57 73 45 12
E-post : Send e-post