Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0-5 år, skulehelseteneste 5-20 år, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste. Tenesta er gratis.  Helsestasjon finn du i 1. etg. på helsehuset, Prestemarka 1.

 

 

Helsestasjonen ligg i helsehuset, hovedetasjen.  Det er 4 helsesjukepleiarar, jordmor og ein lege tilknytta helsestasjonen.  Lege er til stades om torsdagen.

 

Kontaktpersonar ved helsestasjonen
Namn: Arbeid: Mobil: Telefon: E-post:
Lind, Mona Leiande helsesjukepleier 57734614 mona.lind@askvoll.kommune.no
Rørstad, Mona Helsesjukepleier 57734616 mona.rorstad@askvoll.kommune.no
Reiakvam, Ingunn Fonn Helsesjukepleier 57733305 ingunn.reiakvam@askvoll.kommune.no
Ryum, Margot Helsesjukepleier 47693636 margot.ryum@askvoll.kommune.no
Myklebust, Torild Mosdøl Jordmor 90662012 57734618 Torild.mosdol.myklebust@askvoll.kommune.no
Tønder, Siv Helsestasjonslege 57734617 siv.tonder@askvoll.kommune.no
Søreide, Olaug Seksjonsleiar 57734619 Olaug.soreide@askvoll.kommune.no

 

 

Tenester helsestasjon tilbyr

  • Barnevaksinasjon
  • Heimebesøk
  • Helseundersøkingar
  • Førebyggjande psykososialt arbeid
  • Opplysningsverksemd / rettleiing om helse
  • Informasjon om utvikling hos barn
  • Rettleiing om kosthald
  • Samarbeid om habilitering av barn og unge
  • Samarbeid med skule og barnehage

 

Jordmorteneste

Tenesta gjer tilbod om omsorg rundt graviditet og fødsel, barseltid og nyfødtperiode. Jordmor samarbeider i hovedsak med lege og helsesjukepleiar. Når det er trong for det vert det teke kontakt med fødeavdeling og poliklinikk.

Jordmor har kontor på helsestasjon. 

Helsestasjon tar kontakt med deg etter fødsel og avtaler tid for heimebesøk.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har ope tysdagar frå kl. 14.00 - 16.00 i skuleåret. Du finn helsestasjon for ungdom i 1. etg. på Helsehuset, Prestemarka 1.  Du treng ikkje tinge time på førehand.Her kan ein treffe helsesøster og lege.  Du kan få råd og rettleiing om rus, røyk, alkohol, råd om seksuell helse, uønska graviditet, prevensjon, sjølvbilete og mobbing, stress og press, sjølvskading, sjølvmordsadferd, psykiske helseplager, fysisk aktivitet og kosthald.  Målgruppa er ungdom frå 13 - 20 år.  Tenesta er gratis.  Vi har teieplikt.

 

Postboksadresse:  Boks 57, 6988 Askvoll.

Brosjyrer/pasientinformasjon finn du:  https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/?publisher=255653

Kontakt

Torild Mosdøl Myklebust

Jordmor
Telefon : 57 73 46 18
Mobil : 906 62 012
E-post : Send e-post

 

Lind Mona

Leiande helsesjukepleier
Telefon : 57 73 46 15
E-post : Send e-post