Folkehelse

Dei viktigaste satsingsområda innan folkehelse er fysisk aktivitet og kosthald, skader og ulykker samt kultur og helse 

Kontoradresse

Folkehelsekoordinator har kontor på Askvoll rådhus, 1. etg,

Folkehelsekoordinator sine oppgåver:

  • Samordne ulike helsefremmande tiltak for alle aldersgrupper
  • Koordinere tiltak for alle aldersgrupper
  • Koordinere den førebyggande innsatsen i kommunen og vere pådrivar for nye tiltak

Nettverk

Folkehelsekoordinatoren er med i nettverk med dei andre folkehelsekoordinatorane i HAFS-regionen.

Partnerskap for folkehelse

Askvoll kommune er med i partnerskap for folkehelse med Sogn og Fjordane fylkeskommune. På fylkeskommunen sine sider kan ein lese meir om partnerskap

Organisering

Folkehelsearbeidet er organisert under rådmannen sin stabsfunksjon.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Arve Åsnes

Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator
Telefon : 57730727
Mobil : 41553275
E-post : Send e-post