Nærmiljøsentralen

Nærmiljøsentralen skal vere eit supplement til det frivillige organisasjonslivet i kommunen.

Oppgåver

Sentralen skal vere eit supplement til det frivillige organisasjonslivet i kommunen.

  • Initiere, mobilisere og samordne aktivitet
  • Legge opp aktivitetar etter lokale føresetnader, i samarbeid med frivillige, lag/organisasjonar og andre
  • Stimulere til nye aktivitetar i samarbeid med andre.
  • Treng du hjelp til: søknader, fylle ut skjema, hjelp til å organisere noko, nokon å samarbeide med om små og store prosjekt. Ta kontakt, så finn vi ut om eg kan hjelpe deg.
  • Vi utfører ikkje lovpålagte oppgåver, og oppgåver nokon har som profesjon, eller det lag/organisasjonar driv med. Vi samarbeider.

Tanken er at det frivillige arbeidet skal vere tufta på det arbeidet den frivillige ynskjer å utføre. Ingen ide er for liten, eller for stor.

 

BIDRA MED DET DU KAN

Om  du fortel  oss kva du kan, så skal vi syne deg kva du kan bidra med. Kan du symje, kjøre bil, skravle, tulle eller noko  heilt anna?

 

Fortel oss  kva  DET ER DU KAN.

 

Sjå heimesida:  http://www.detdukan.com/

Middagsblomst

Kan du køyre mat til eldre og uføre? Ta kontakt med nærmiljøsentralen v/Astrid Halstensen tlf. 90 84 86 27.

Voluntørane Rimma og Eren

1.september ynskte vi Rimma og Eren velkommen til Askvoll kommune. Dei er to ungdommar som skal jobbe frivillig i eitt år her i kommunen  

Europeisk Volontørteneste er frivillig arbeid for ungdom i utlandet

Taxi

Du bestiller serviceskyss ved å ringe telefon 57 72 50 25

Bilete frå Torgunn - Eimind.jpg

Vi søkjer etter frivillige som kan køyre mat til eldre og uføre i kommunen  

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Astrid Halstensen

Astrid Halstensen

Dagleg leiar
Mobil : 90 84 86 27
E-post : Send e-post

 

Olaug  Søreide

Olaug Søreide

Seksjonleiar
Telefon : 57 73 46 00
E-post : Send e-post