Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Korttidsopphald på sjukeheimen

Klikk for stort bilete

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheimen. Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir

 

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadsskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Ulike tilbod

Det skiljast mellom tre typar kortidstilbod

  • Korttidsopphald – utredning
  • Korttidsopphald – rehabilitering
  • Korttidsopphald – dag opphald/anna føremål

Vilkår 

Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir. Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan bli gitt i heimen av til dømes heimesjukepleie.

Betaling