Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Høyreapparat og synshjelpemiddel

Syn- og hørselskontakten i Askvoll heiter May Britt Eimhjellen.

May Britt har fast kontordag på torsdager.

Oppgåvene til May Britt Eimhjellen:

  • Hjelpe deg og informere om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma.

  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søke om desse hos NAV Hjelpemiddelsentral.

  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.

  • Samarbeiderer med vaktmester og NAV Hjelpemiddelsentral når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel.