Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Stengte barnehagar og skular

I tråd med Helsedirektoratet sine smitteverntiltak, er barnehagar og skular i Askvoll stengt frå 12.03.2020 kl. 18.00 til og med 13.04.2020 kl. 24.00.

Dette gjeld òg Askvoll kulturskule. Tiltaka kan bli forlenga.

Alle munnlege og skriftlege eksamener for grunnskulen er avlyst.
 

Det er to moglegheiter for å få tilbod for barn frå foreldre som er:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
    Her kan du lese kven som er omfatta av helsedirektoratet sine grupper som blir definert som samfunnskritiske

  2. Personell med andre virksomheitskritiske oppgåver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sjukehus).


For både punkt 1 og punkt 2 gjeld det at:

  • Barnet skal være under 12 år.

  • Barn som bur med to foresette må ha begge føresette i kritiske samfunnsfunksjonar og/eller andre virksomhetskritiske oppgåver. Som presisering for Askvoll kommune gjeld frå og med 16.03.2020:  Dersom den eine foreldreparten er i turnus utanfor kommunen (t.d. innan oljeproduksjon eller fiskeri), og den andre er i samfunnskritisk funksjon, kan dei får eit tilbod i barnehage/skule om det ikkje finns andre mogelegheiter for barnepass, inntil den andre parten kjem attende.

  • Det ikkje finns andre mogelegheiter for barnepass.

  • Arbeidsgjevar må på førespurnad kunne stadfeste at føresette er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgåve.
     

Du slepp å betale for barnehage og SFO i koronaperioden


Skulane og barnehagane er førebels stengde til 13. april, og på noverande tidspunkt veit vi ikkje om stenginga vert forlenga.  Rekninga for barnehage og SFO for mars vart sendt ut i slutten av februar - lenge før vi visste at barnehagane ville bli stengde.

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO for den tilda tilbodet er stengt på grunn av koronautbrotet. Vi vil trekke frå det som er betalt for mykje i mars på neste rekning som vert sendt ut.  Om det vert for april, mai eller juni er avhengig av kor tid skulane og barnehagane opnar att.

 Les Kunnskapsdepartementet si pressemelding her.

Kontaktinformasjon til barnehagane og skulane i Askvoll:

For tilsette
Tilsette i barnehagar og skular skal møte på arbeidplassen etter avtale med næraste leiar.

 

Meir informasjon