Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Siste nytt om koronaviruset i Askvoll kommune

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett.


 

På noverande tidspunkt (15.07.2020 kl.13:00) er det framleis ingen påvist koronasmitte i Askvoll kommune.

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar.

 

Folkehelseinstituttet tilrår at alle personer med symptomer på covid-19 skal teste seg snarast mogeleg.

Serveringsstader som har skjenkeløyve skal servere alkohol ved bordservering, og der skal vere sitjeplassar til alle gjestene.
Dette presiserer Helsedirektoratet i skriv til kommunane.
 

Rådhuset og NAV-kontoret i Askvoll opnar gradvis opp att.
 

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune.

Det norske flagget.


I år vert det ei anna 17.mai feiring enn vanleg, som elles i landet. Her finn du oversikt over kva som skjer rundt i Askvoll kommune på nasjonaldagen.

 

Ein ny rettleiar for idretten gjev råd om korleis idrettslag og foreiningar kan ta i vare smittevernet og førebyggje korona-smitte.

Det er no opna for testing for koronavirus av alle i befolkninga som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon.


 

Løvetann

 
Askvoll bibliotek opnar for "take away" torsdag 7. mai