Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Siste nytt om koronaviruset i Askvoll kommune

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett.


 

På noverande tidspunkt (30.03.2020 kl.15:30) er det framleis ingen påvist koronasmitte i Askvoll kommune.

"Kjære innbyggjarar i Askvoll kommune. Vi har gjort ei stor omorganisering på helsehuset i Askvoll i løpet av dei siste to veker som førebuing på koronaepidemien.    

 

 

 "Kjære hyttefolk, kjære innbyggjarane i Askvoll kommune

 

På grunn av utbrotet av koronaviruset ønsker vi å kartlegge om det er ekstern arbeidskraft i kommunen som kan hjelpe oss om det er behov for det.


 

Askvoll kommune og andre verksemder med viktige samfunnsfunksjonar treng deg og kompetansen din. 

Helsedirektoratet informerer om at bønder, som er i isolasjon eller karantene grunna covid-19,0 trygt kan stelle dyra sine. Men ein må følgje dei generelle hygieneråda, slik at dei ikkje smittar andre menneske.


 

Lokalt karantenevedtak for Askvoll kommune vert oppheva frå søndag 22. mars 2020.