Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Opphald på fritidseigedom

Klikk for stort bileteFrå 20.april er hytteforbodet oppheva. 

Fritidsreiser vert framleis fråråda

Regjeringa innførte 19.mars eit forbod mot å overnatte på fritidseigendoms utanfor eigen kommune. Forbodet varte til 20.april.
 

Legionella-råd for hyttefolk etter "korona-stenging"

Mange hytter har under lengre tid ikkje vorte brukt grunna hytteforbodet. No er det viktig å hindre at legionella-bakterien etablerer seg i vatnsystemet på hytta og fører til legionellasmitte.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider er det lagt ut enkle tips til korleis du kan førebyggje legionellasmitte viss hytta har stått ubrukt ein tid (t.d. tre til fire veker).

Kva bør du som driv med utleige av hytter og feriehus gjere for førebygge koronasmitte? 

 

Viktig informasjon for deg som har fritidseigedom i Askvoll kommune.