Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Kontakt med legekontor og helsestasjon

 

 

Gå til:

Rutiner for kontakt med legekontoret
 

Dersom du har time hos lege eller helsestasjon og

 • er forkjøla, har luftvegssymptom som til dømes feber, hoste, pustevanskar, sår hals, influensaliknande symptom, eller 
 • bur i same husstand eller er partnar med nokon som har testa positivt med Koronaviruset

må du kontakte legekontoret per telefon og få ei risikovurdering FØR du møter på kontoret.
 

Dersom du har vore i nær kontakt (definisjon av nær kontakt - fhi.no) med ein person som har testa positivt for koronaviruset, og du sjølv utviklar ein akutt luftvegsinfeksjon med feber eller hoste eller tung pust i løpet av 14 dagar etter siste kontakten, ber vi deg ringe legekontoret for testing for koronaviruset.
 

Endringar på helsehuset frå 30. mars.


Frå måndag 30. mars vil personalet på helsehuset bli delt:

 • På helsestasjon: Lege Siv Tønder og helsesjukepleiarar Mona Rørstad og Ingunn Fonn Reiakvam. Nytt inngang på hjørnet mot sjukeheimen.
 • På legekontoret: Legane Maret Krannich, Stig Leknesund og Veronika Labusova, samt hjelpepersonell. Nytt vanleg inngang.
 • I andre etasje: Helsesjukepleiar Mona Lind, jordmor Torild Mosdøl Myklebust. Nærmiljøsentralen og psykiatrisk sjukepleiar er på sine kontor som før. Nytt inngang på vestsida av huset/mot kyrkja.
   

Vi ber alle sitte i bilen sin til lege, jordmor eller helsesjukepleier ringer til deg og ber deg komme inn. Dersom du ikkje har bil å vente i, må du ikkje møte/komme inn før avtalt time. 
 

Skal du ta blodprøve, eller har avtalt sårskift, kan du møte på legekontoret dersom du ikkje har luftvegssymptom, eller bur i same husstand / er partnar med nokon som er stadfesta smitta av Koronaviruset.
 

Dersom du har luftvegssymtpom skal du ikkje møte. Du må då ringe legekontoret, eller den du har avtale med.
 

Telefonnumer til legekontoret er: 57 73 46 00 (dette gjeld òg for lege som er på helsestasjonen).

 

Tilbod om videokonsultasjon
 

I løpet av komande veke (veke 14) vil alle legane ved kontoret ta i bruk videokonsultasjon. Du får tilsendt ein link om videokonsultasjon, på mobil eller e-post. Det er legen som avgjer om det er hensiktsmessig å tilby videokonsultasjon.

Her er tips for at kvaliteten på videokonsultasjonen skal bli god:

 • Finn ein roleg plass å sitje.
 • Bruk headset / hovudtelefonar dersom du har det.
 • Sitt der du har best nett (nær router, eller nær vindauget ved bruk av 4G)
 • Ikkje sit med ryggen mot vindauget eller anna sterkt lys. Då ser ikkje legen deg så godt.
 • Sig gjerne ved ein lampe dersom du skal vise fram noko, til dømes utslett.
 • Ikkje vær redd for å prøve. Ein videokonsultasjon vil gjere deg tryggare.
 • Kanskje må ein medhjelpar eller slektning hjelpe deg med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp utan å utsette deg for smitte eller smitte andre.
 • Dette er nytt for legane også, så vær tålmodig med oss dersom vi er litt klønete i starten.
 • Vi finn ut av dette saman. Vi lovar å gjere det beste vi kan!

Videokonsultasjon og telefonsamtale, som under vanleg drift hadde vore ein fysisk konsultasjon på legesenteret, kostar vanleg egenandel. Dette gjeld óg sjukmeldingar og forlenging av sjukmeldingar. Testing/behandling grunna mistanke om koronavirus er gratis.

 

Helsestasjon
 

Helsestasjonen i Askvoll avlyser alle avtalar utenom oppfølgjing av nyfødte og vaksiner til og med 15 mnd. Dette gjeld også torsdag med lege. Alle nyfødte må komme på helsestasjonen der vi har etablert vekt, samt desinfeksjonsregime på kvart kontor.
 

Telefonnummer til helsestasjonen er: 57 73 46 15 og 916 37 705 (mobil)
 

Helsesjukepleiar ved Askvoll skule har så lenge skulane er stengt avsett telefontid for elevar og føresette.
 

Gjeld følgande dagar: Tysdagar mellom klokka 14.00 og 15.00.
 

For dei andre skulane i kommunen (Gjelsvik, Holmedal, Atløy og Bulandet), har helsesjukepleiar avsett telefontid torsdagar mellom klokka 14.00 og 15.00.
 

Telefonnummer: 91 63 77 05