Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Informasjon for frivillige lag og organisasjonar

Her legg vi ut informasjon for frivillige lag og organisasjonar innan kultur og idrett om koronovirusutbrotet.

Ein ny rettleiar for idretten gjev råd om korleis idrettslag og foreiningar kan ta i vare smittevernet og førebyggje korona-smitte.