Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Informasjon for frivillige lag og organisasjonar

Her legg vi ut informasjon for frivillige lag og organisasjonar innan kultur og idrett om koronovirusutbrotet.

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar.

 

 Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

 

Ein ny rettleiar for idretten gjev råd om korleis idrettslag og foreiningar kan ta i vare smittevernet og førebyggje korona-smitte.

Det er i forskrift vedteke forbod mot einskilde kultur- og idrettsarrangment mv. med fysisk oppmøte.


 

14.april kan frivillige lag og organisasjonar og arrangørar i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangement.