Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Besøksrutinar for sjukeheim og omsorgsbustader

I samband med koronavirusutbrotet har Askvoll kommune vedteke umiddelbar innstramming av besøksrutinar for sjukheimen og omsorgsbustader:
 

Fram til 20.03.20 kl. 22.00 gjeld følgjande besøksrutiner:

 • Kommunen begrensar tilgangen til Askvoll omsorgssenter og omsorgsbustadane til å gjelde kun 1 til 2 nære pårørande.

 • Besøka skal avtalast med personalet i den aktuelle gruppa på førehand.

 • Besøka skal føregå på romma til bebuarane, og ikkje i fellesareal. 
   

OBS! Frå 20.03.20 kl. 22.00 og inntil vidare gjeld følgjande:

 • Askvollheimen vert stengt for besøkande.
   
 • Ved omsorgsbustadane vert besøkskontroll med besøk av 2 nære pårørande vidareført.

Tiltaket vert fortløpande evaluert. Spørsmål knytt til stenging kan rettast til Omsorgskontoret, tlf: 57 73 45 00
 

Telefonnummer til dei ulike gruppene er:

 • Gruppe Smia/Fløyen: 954 34 017

 • Gruppe Omsorg 2 (omsorgsbustader): 915 76 206

 • Gruppe Rask: 915 93 931

 • Gruppe Solstova: 974 77 193

 • Gruppe Kårstova: 959 78 455

 • Gruppe Omsorg 1 (omsorgsbustader): 916 37 010
   

FHI om smitteverntiltak i sjukeheim