Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Askvoll ungdomsråd

Askvoll kommune har sitt eige ungdomsråd som er ungdommen sitt øvste talerøyr, og arbeider for å fremje interessane og meiningane til ungdommen i kommunen vår.

 

Klikk for stort bilete

 

Askvoll ungdomsråd (AUR) er samansett av 11 medlemer fordelt på dei ulike ungdomsskulane i kommunen. Det er også med ungdom som går på vidaregåande skule. Rådet blir valt for to år.

Rådet skal gje opplæring i demokratisk arbeid og påverknad, og er også eit høyringsorgan i ungdomssaker. Det er partipolitisk uavhengig, og har møte og talerett både i komitear, formannskap og kommunestyre.
 

Innspel til saker?

Har du forslag til saker som AUR bør ta opp, kan du sende innspel til leiar, administrasjonen i kommunen eller på AUR si facebookside. Forslag til saker kan komme frå elevane via elevråda, enkeltpersonar eller frå administrasjonen i kommunen.

Politikarane er hjarteleg velkomne til å møte og snakke med ungdommane!
 

Medlemmer, møteplan og saker

 

 

 

Kontakt

Sofie Krumsvik

Leiar
E-post : Send e-post

 

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post