Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Salsløyve for alkohol

Ordinære salsløyve for alkohol vert tildelt av kommunen for inntil 4 år om gongen og følgjer kommunestyreperioden

> Gå til søknadsskjema

Salsløyve for denne perioden gjeld fram til 30. juni 2020 og løyvet gjeld for sal av drikk som inneheld over 2,5 og høgst 4,7 % alkohol.

Alle salsstader må søkje på nytt kvart 4. år.

Søknaden vert avgjort av kommunestyret.
Løyvetildeling omfattar også godkjenning av styrar og avløysar, og løyve vert tildelt eigar av verksemda og er knytt til definert lokale. Styrar og avløysar må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholllova- salsløyve  - og styrar må ha avlagt kunnskapsprøve om serveringslova.