Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Tilskotsordningar i skogbruket

 

Både planta og naturleg forynging - Klikk for stort bilete

Nærings- og miljøtiltak i skog - NMSK-midlar

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet

Røiseths Legat

Kommunalt legat for fremjing av skogplanting i Askvoll.

Føresegner (PDF, 69 kB)

Statutter (PDF, 29 kB)

 

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeigar har midlar til å finansiere investeringer på skogeigedomen din. Ved tømmerhogst skal ein del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikkje skattepliktig. Beløpet kan berre benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.

Meir om skogfond.

Kontakt

Johannes Folkestad

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 37
Mobil : 47 30 96 33
E-post : Send e-post