Landbruk

Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler er eit interkommunale samarbeid mellom Askvoll og Fjaler, der Askvoll kommune er vertskommune.

Storfe på beite, ved Herlandsvatnet på Atløy  - Klikk for stort bilete

Landbruksforvaltninga sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova. Forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.

Vi har også ansvar innan områder som omfattar viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.