Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Økonomisk sosialhjelp og rådgjeving

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Klikk for stort bilete

Søknad om sosialhjelp skal vere skriftleg. Du får søknadskjema på navkontoret. I samband med handsaming av søknaden din får du ein avtale med ein rettleiar. Du vil og få tilbod om økonomisk råd og rettleiing dersom du treng hjelp til å styre eigen økonomi.

Gjeldsrådgjeving

Dersom du har gjeldsproblem kan du få hjelp til å få oversikt over gjelda di og til å kontakte kreditorar, inkassoselskap, namsmannen m.m.

Du kan og få hjelp til å lage budsjett og nedbetalingsplaner tilpassa din økonomi.

Gjeldsordning

NAV Askvoll eller namsmannen (Lensmannen) kan gje meir informasjon om reglar i høve gjeldsordning. Det er forholdet mellom gjeldsbyrda og betalingsevna som avgjer om du fyller vilkåra for gjeldsordning, samt kva type gjeld du har.

Kontakt

NAV Askvoll

$(TITTEL)
Telefon : 55553333
E-post : Send e-post