Musikk- og kulturskule - opptak

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

 

 

Kriterium

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å motta eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Referansar

Fann du det du leitte etter?