Kulturskule

Logo Askvoll kulturskule - Klikk for stort bilete

Velkommen som elev i Askvoll kulturskule uansett alder, kjønn, etnisitet eller religiøs orientering!  

Visjonen vår:

Kulturskulen er ein viktig aktør som kan gjere Askvoll til ein meir attraktiv kommune å bu i. Vi skal vere ein rollemodell for utvikling, kvalitet og resultat på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 

Målet vårt:

  • Askvoll Kulturskule vil arbeide aktivt for å auke interessa for kultur i kommunen.
  • Askvoll Kulturskule skal vere ein skule for alle. Vi skal tilby kvalitetstenester til både unge og vaksne, nybegynnarar og vidarekomne, og vi satsar på samspel mellom aktuelle kulturaktørar, profesjonelle, frivillige lag og organisasjonar og kulturskuleelevar og kulturskulelærarar.
  • Vi vil være eit ressurssenter for kultur og kulturaktivitetar i kommunen og på Vestlandet. Hovudmålet vårt er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn for dette ligg eit heilskapssyn om at alle menneske har formsans og uttrykksbehov som kan utviklast gjennom opplæring.

 

 

Tilbodet:

For skuleåret 2018/19 vil vi m.a. gje tilbod om opplæring på piano/rytmisk piano, song, gitar/bass og slagverk i tillegg til band, musikk & data, musikkterapi og musikkverkstad m.m.  Sjå nærare orientering om tilboda. (PDF, 56 kB)

 

Påmelding:

Påmeldingsfristen for opptak til kulturskulen er 15.05., men du må gjerne søkje gjennom heile året.  Oppseiing av plass må skje innan 15.mai/15.november.

 

>> Til søknadsskjema

 

Betalingssatsar:

For tida kostar ein elevplass kr. 2.600,- pr. år. Sysken- og fleiraktivitetsmoderasjon vert sett til 30% for 2.barn/ aktivitet og 50% frå 3.

Betalingskrav vert delt i 2 og sendt ut før jul og før sommarferien.

Evt. instrumentleige er sett til kr. 500,- pr. år.

Sjå detaljerte satsar (PDF, 55 kB)

 

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Andreea Terescenco

Kulturskulerektor
Telefon : 57 73 07 23
Mobil : 48 30 16 50
E-post : Send e-post