Ergoterapeut

Askvoll kommune har ikkje tilsett ergoterapeut.

 

Publisert av Olaug Søreide. Sist endra 25.03.2015

Beskriving

Har du problem med å greie dine daglege gjeremål fordi du er sjuk, skada eller av andre årsaker, kan du få hjelp frå ein ergoterapeut. Ergoterapeuten

  • kartleggjer funksjonar og tilpassar aktivitetar/arbeidsvanar
  • formidlar og tilpassar tekniske hjelpemiddel
  • leggjer til rette fysiske omgivnader i heimen, i barnehagen, på skulen og på arbeidsplassen

Ergoterapeutar hjelper til med å finne løysingar når det oppstår eit gap mellom helsa di og krava i kvardagen. Ein ergoterapeut gjev deg moglegheit til å leve eit så aktivt liv som råd er.

Tenesta inngår som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i sjukeheim og i private heim.

 

Kriterium

Kommunen vil gjere ei fagleg vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Pris

Tenesta er gratis.

Klage

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Referansar

 
Sist