Den kulturelle skulesekken

Som skuleelev får du tilgang til gode kulturopplevingar gjennom den kulturelle skulesekken

 

Beskriving

. Tilbodet skal vere profesjonelt og breidt og dekkjer mellom anna musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elevane skal bli kjende med og utvikle forståing for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er òg i tråd med måla i dei ulike læreplanane for skulen.
 

Målgruppe

Den kulturelle skulesekken gjeld elevar både i grunnskulen og den vidaregåande skulen - uavhengig av bakgrunn og kva for skule du går på.
 

Referansar

 

Publisert av Laila Svalheim Kristiansen. Sist endra 03.03.2016