Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Bustadtilskot

Bustadtilskot kan saman med startlån medverke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustadar. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med NAV kontoret. Der får du søknadskjema og hjelp til utfylling av skjema.

Kontakt

NAV Askvoll

$(TITTEL)
Telefon : 55553333
E-post : Send e-post