Bustadtilskot

Bustadtilskot kan saman med startlån medverke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustadar. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med NAV kontoret. Der får du søknadskjema og hjelp til utfylling av skjema.

Fann du det du leitte etter?