Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Bustadtilskot

Bustadtilskot kan saman med startlån medverke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustadar. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med NAV kontoret. Der får du søknadskjema og hjelp til utfylling av skjema.

Kontakt

NAV Askvoll

$(TITTEL)
Telefon : 55553333
E-post : Send e-post