Avlasting i institusjon

Sansehagen ved Askvollheimen. Med mjølkerampe og utedo. - Klikk for stort bilete 

Avlastinga er til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver. Den kan bli gitt som heimehjelp, dagopphald eller avlastingsopphald på sjukeheimen. Den hjelpetrengande sjølv kan også søkje

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Informasjon

  • Personen som får avlasting, må ha eit særleg tyngjande omsorgsarbeid i heimen. Moment som ein kan ta omsyn til, er mellom anna om søkjaren arbeider mange timar pr. månad med omsorgsarbeid, om arbeidet er meir tyngjande enn vanleg og om det fører til avbrot i søvn om natta eller sosial isolasjon.
  • Tenesta er gratis.

Kontakt

Merete Ailin Kirketeig

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1
Telefon : 57 73 45 05
E-post : Send e-post

 

Sara Osland

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2
Telefon : 57 73 45 12
E-post : Send e-post