Jordbrukstiltak

Vakker vårdag. - Klikk for stort bilete

Spreiing av husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel som vert spreidd på open mark skal straks og seinest innan 18 timer etter spreiing moldast ned, og er berre lov i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikkje tillate å spreie husdyrgjødsel på snødekt eller frosa mark. Spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding bør gjerast så tidlig i vekstsesongen at det er mogeleg å få gjenvekst som haustast ved slått eller beiting.

I Askvoll har kommunestyre bestemt at spreiing av husdyrgjødsel må skje innan 1. oktober,(som også er endeleg frist, jfr. sentralt lovverk).  Kommunestyre i Fjaler har vedteke 15. september som frist for spreiing av husdyrgjødsel.

 

Gjødselplan

Gjødselplan er viktig for å sikre riktig gjødsling i forhold til trongen for næringsstoffer, kvalitet på avlinga og for å unngå ureining.

Det er lovpålagt å ha gjødselplan dersom du driv med planteproduksjon. Manglande gjødselplan vil føre til avkorting i produksjonstilskotet. Kravet er det samme om du driv konvensjonelt eller økologisk jordbruk og gjeld både for den jorda du eig og på leigt areal. 

Etter forskrift om gjødselplanlegging skal det utarbeidast gjødselplan før kvar vekstsesong. Her i fylket har det vore godkjent 5-årige planar på bruk med einsidig grasproduksjon.

 

Jordprøver

Jordprøver kartlegger næringsinnhold og kalkbehov i jorda, og er viktig for gjødselplanen. Jordprøver skal takast kvart 4. – 8. år, og analyserast for pH, fosfor, kalium, glødetap/moldinnhold.

Informasjon om uttak av jordprøver (PDF, 24 kB)

 

Plantevernmidlar og sprøytejournal

Vert det nytta sprøytemiddel på garden, er det krav om at du har sprøytejournal.  Brot på kravet om sprøytejournal vil medføre avkorting i produksjonstilskotet.

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmiddel må du ha godkjent autorisasjonsbevis, såkalla sprøytesertifikat.  Beviser er gyldig i 10 år.

Publisert av Velaug Helle Eikemo. Sist endra 25.01.2018 12:49 av Eikemo, Velaug Helle
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Johannes Folkestad

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 37
Mobil : 47 30 96 33
E-post : Send e-post

 

Liv Synnøve Andersen

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 38
E-post : Send e-post

 

 
 
Login for redigering