Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Landbruk

Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler er eit interkommunale samarbeid mellom Askvoll og Fjaler, der Askvoll kommune er vertskommune.

Landbruksforvaltninga sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova. Forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.

Vi har også ansvar innan områder som omfattar viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

Kontakt

Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler

LAF
Telefon : +47 57 73 07 00
E-post : Send e-post