Langtidsplass

Sansehagen på Askvollheimen 2004. - Klikk for stort bilete Langtidsplass på sjukeheimen er eit heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk/sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet

Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for.

Ved langtidsplass i institusjon vert eigenbetalinga basert på inntekt, og skal betatast pr. månad. Korleis eigenbetalinga vert utrekna, går fram av "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 3.  

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadsskjema

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Målgruppe

  • Eldre som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen eller i omsorgsbustad.

Vilkår

  • Søkjar må ha behov for langtidsplass i sjukeheim
  • Før sjukeheimsplass vert innvilga bør det vere prøvd ut med tenester i heim

Betaling

Sjå lenke "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 3. 

 

Publisert av Magni Håland Follevåg. Ansvarleg Stein Helle. Sist endra 18.04.2016
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Marit Erikstad

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1
Telefon : 57 73 45 05
E-post : Send e-post

 

Håvard Søreide Yndestad

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2
Telefon : 57 73 45 12
E-post : Send e-post

 

 
 
Login for redigering