Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste. Tenesta er gratis.

 

 

Helsestasjonen ligg i helsehuset, hovedetasjen.  Det er to helsesøstre og ein lege tilknytta helsestasjonen.  Lege er til stades om torsdagen.

Helsestasjon samarbeider med barnehage og skule. 

Tenester helsestasjon tilbyr

  • Barnevaksinasjon
  • Helseundersøkingar
  • Førebyggjande psykososialt arbeid
  • Opplysningsverksemd / rettleiing om helse
  • Informasjon om utvikling hos barn
  • Rettleiing om kosthald
  • Heimebesøk
  • Samarbeid om habilitering av barn og unge

Jordmorteneste

Tenesta gjer tilbod om omsorg rundt graviditet og fødsel, barseltid og nyfødtperiode. Jordmor samarbeider i hovedsak med lege og helsesøster. Når det er trong for det vert det teke kontakt med fødeavdeling og poliklinikk.

Jordmor har kontor på helsestasjon. 

Helsestasjon tar kontakt med deg etter fødsel og avtale tid for heimebesøk.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har ope tysdagar frå kl. 14.00 - 16.00 i skuleåret.  Du treng ikkje tinge time på førehand.Her kan ein treffe helsesøster og lege.  Du kan få råd og rettleiing om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssjukdommar, psykiske problem, fysisk aktivitet og kosthald.  Målgruppa er ungdom frå 13 - 20 år.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Torild Mosdøl Myklebust

Torild Mosdøl Myklebust

Jordmor
Telefon : 57 73 46 18
Mobil : 90 66 20 12
E-post : Send e-post

 

Lind Mona

Lind Mona

Leiande helsesøster
Telefon : 57 73 46 15
E-post : Send e-post

 

Olaug  Søreide

Olaug Søreide

Seksjonleiar
Telefon : 57 73 46 00
E-post : Send e-post